CAMILCon2021: В Бишкеке прошла Вторая Центрально-Азиатская конференция по медиа-информационной грамотности

Традиционная вторая тематическая конференция CAMILCon 2021 прошла под лозунгом: “Медиасабак: […]

Наши новости 18.10.2021
Бишкекте медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча II Борбор Азиялык конференциясы өттү

CAMILCon2021 салттуу экинчи тематикалык конференциясы «Медиа сабак: жаратабыз, тартабыз, чечебиз!» […]

Наши новости 18.10.2021
Награда КАИ

Уважаемые коллеги! Это наша общая награда. Завершилась Вторая Центрально-Азиатская конференция […]

Наши новости 15.10.2021
Победа на конкурсе по МИГ

Поздравляем учителя информатики школы №18 им. Алишера Навои г. Ош […]

Наши новости 15.10.2021
МЕКТЕПТИН ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН САНАРИПТИК КӨНДҮМДӨРҮН БААЛОО СИСТЕМАСЫН ИШТЕП ЧЫГУУ ДОЛБООРУ

Долбоордун алкагында анын 45 катышуучусу Жетишкендиктердин деңгээлинин баштапкы дескрипторлорун (ЖДБД) […]

Наши новости 14.10.2021